survival equipment

survival equipment
gelbėjimo priemonės statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įrankiai ir įtaisai kariams ir gyventojams gelbėti. Gelbėjimo priemonės yra: užgriuvusių inžinerinių įrenginių ir statinių atkasimo, konstrukcijų ardymo priemonės (kastuvai, laužtuvai, elektriniai arba pneumatiniai skeliamieji laužtuvai ir kt.); kranai ir keltuvai; žmonių paieškos griuvėsiuose priemonės; oro tiekimo į užgriautas slėptuves ar namų rūsius priemonės (kompresoriai, kilnojamieji ventiliatoriai ir kt.); žmonių iškėlimo iš kovos technikos, gelbėjimo iš daugiaaukščių pastatų priemonės (gelbėjimo diržai, virvės, kopėčios, specialūs automobiliai su gaisrinėmis kopėčiomis ir kt.); speciali apranga ir apsaugos priemonės, naudojamos veikiant degančiuose pastatuose, cheminės, radioaktyviosios ir biologinės taršos zonose; sužeistųjų ir nukentėjusiųjų evakavimo priemonės (neštuvai, parankinės priemonės, sanitariniai ir kiti tam tikslui įrengti automobiliai); specialiosios gelbėjimo priemonės, naudojamos veikiant užtvindymo zonose (gelbėjimo valtys, plaustai, plaukiojamoji kovos technika, ↑ gelbėjimo liemenės ir kt.); ryšio ir signalinės priemonės ir kt. atitikmenys: angl. survival equipment rus. спасательные средства ryšiai: dar žiūrėkgelbėjimo liemenė

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • survival — sur|viv|al [ sər vaıvl ] noun uncount ** the fact or state of continuing to live or exist, especially in difficult conditions: fight/struggle for survival: For a time the American bald eagle was in a fight for survival, but it has made a stunning …   Usage of the words and phrases in modern English

  • survival */*/ — UK [sə(r)ˈvaɪv(ə)l] / US [sərˈvaɪv(ə)l] noun [uncountable] a) the fact or state of continuing to live or exist, especially in difficult conditions fight/struggle for survival: In these jungle areas, every day is a fight for survival. b) [only… …   English dictionary

  • survival*/ — [səˈvaɪv(ə)l] noun [U] the fact that someone is still alive, or the fact that something still exists survival equipment[/ex] These animals face a constant fight for survival.[/ex] …   Dictionary for writing and speaking English

  • Survival Under Atomic Attack — was the title of an official United States government booklet released by the Executive Office of the President, the National Security Resources Board (document 130), and the Civil Defense Office. Released at the dawn of the Cold War era, the… …   Wikipedia

  • Survival kit — First aid pack of the French Army …   Wikipedia

  • Survival skills — This article is about survival techniques. For the hip hop album by KRS One and Buckshot, see Survival Skills. Astronauts participate in tropical survival training at Albrook Air Force Base near the Panama Canal. From left to right are an… …   Wikipedia

  • Survival store — A survival store, outdoors store, preparedness store or wilderness store is a retail outlet where survival or preparedness equipment can be purchased. Typically survival stores stock camping and backpacking equipment, long term storage food,… …   Wikipedia

  • Survival Instinct — ST episode name = Survival Instinct Three Borg series = VOY ep num = 120 prod num = 222 date = September 29, 1999 writer = Ronald D. Moore director = Terry Windell guest = Scarlett Pomers Vaughn Armstrong Bertila Damas Tim Kelleher Jonathan Breck …   Wikipedia

  • survival training —       teaching people to survive in the wilderness, using essentially Stone Age skills. Such techniques include building shelters from available materials, making fire without matches, locating water, identifying edible plants, manufacturing… …   Universalium

  • survival kit — UK / US noun [countable] Word forms survival kit : singular survival kit plural survival kits a collection of equipment that you need to stay alive in emergencies if you are somewhere far from help …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”